اطلاعیه خطوط 9109 پیشگامان
جهت تکمیل مدارک ارسال شده دارندگان خطوط پیشگامان 9109 لازم است طی یک تیکت آدرس دقیق با ذکر موقعیت جغرافیایی بر روی نقشه را اعلام نمایند.