سرشماره 9101 و 9130
با قابلیت تلفن گویا و تماس دوطرفه بر روی اینترنت ایران
 • Product 1

  سرویس حداقلی خط تلفن اینترنتی آسیاتکی
  • ويژگي هاي کاربردي   • اتصال به تلفن گويا دارد


   • صف تماس دارد


   • ضبط تماس ندارد


   • انتقال تماس دارد

   قيمت   • مالکيت خط 200هزار تومان پرداخت در سایت آسیاتک

    يکبار پرداخت

   • قابلیت پنج تماس همزمان

    دارد

   • سرور اشتراکي

    رايگان

   • هر داخلی یا کاربر

    ماهیانه25هزارتومان

  ماهانه
  ریال250,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  سرویس برنزی خط تلفن اینترنتی آسیاتکی
  • ويژگي هاي کاربردي   • اتصال به تلفن گويا دارد


   • صف تماس دارد


   • ضبط تماس ندارد


   • انتقال تماس دارد

   قيمت   • مالکيت خط 200هزار تومان پرداخت در پنل آسیاتک

    يکبار پرداخت

   • قابلیت پنج تماس همزمان

    دارد

   • سرور اشتراکي

    رايگان

   • هر داخلی یا کاربر

    ماهیانه15هزارتومان

  ماهانه
  ریال150,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  سرویس نقره ای خط تلفن اینترنتی آسیاتکی
  • ويژگي هاي کاربردي   • اتصال به تلفن گويا دارد


   • صف تماس دارد


   • ضبط تماس دارد


   • انتقال تماس دارد

   قيمت   • مالکيت خط 200هزار تومان پرداخت در پنل آسیاتک

    يکبار پرداخت

   • قابلیت پنج تماس همزمان

    دارد

   • سرور اختصاصی10GB

    ماهیانه115هزار تومان

   • هر داخلی یا کاربر

    ماهیانه15هزارتومان

  ماهانه
  ریال1,300,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  سرویس طلایی خط تلفن اینترنتی آسیاتکی
  • ويژگي هاي کاربردي   • اتصال به تلفن گويا دارد


   • صف تماس دارد


   • ضبط تماس دارد


   • انتقال تماس دارد

   قيمت   • مالکيت خط 200هزار تومان پرداخت در پنل آسیاتک

    يکبار پرداخت

   • قابلیت پنج تماس همزمان

    دارد

   • سرور اختصاصی60GB

    ماهیانه165هزار تومان

   • هر داخلی یا کاربر

    ماهیانه15هزارتومان

  ماهانه
  ریال1,800,000/mo
  سفارش دهید