تعیین سطح دسترسی

در قسمت سطح دسترسی، تمامی بخش ها و قابلیت های مختلف سیستم نوشته شده است و شما با کلیک بر روی هر کدام از آن ها و فعال و غیرفعال کردن هر گزینه امکان مشاهده یا عدم مشاهده را به گروه کاربری مورد نظر می دهد. در انتها با ثبت تغییرات، تنظیمات جدید در سیستم اعمال خواهد شد.
لازم است بدانید که هر کدام از گروهای کاربری سطح دسترسی های متفاوتی دارند و شما باید برای هر کدام از این گروه های سطح دسترسی های متفاوتی را تنظیم نمایید و برای اینکار نیز لازم است از طریق بخش تنظیمات و ویرایش سطح دسترسی به این قسمت وارد شوید. مثلا شما میتوانید یک گروه کارمند با سطح دسترسی محدود و یا یک گروه کارمند ارشد با سطح دسترسی بالاتر ایجاد نمایید. نام گذاری های این گروه ها به سلیقه شما بستگی دارد.

آیا این پاسخ مفید بود؟

 چاپ این مقاله

خوانده شده

گزارشات تماس

« جهت بهبود و افزایش کیفیت خدمات مکالمات شما ضبط خواهد شد » این جمله ای است که ممکن است بارها در...

ارسال ایمیل

بخش ارسال ایمیل قابلیت دیگری در سیستم تلفنی ویپ می باشد که به کمک آن شما می توانید برای...

صندوق ارسال

ممکن است شما نیاز داشته باشید تا تمامی پیام های ارسالی خودتان را مشاهده کنید. داشتن آرشیوی از این...

ارسال پیامک

شاید شما نیاز داشته باشید تا برای مشتری و یا شماره ی خاصی پیامک حاوی اطلاعات شرکت و یا شماره حساب...

ارسال پیام صوتی

ممکن است برای شما اتفاق افتاده باشد که با شماره شما تماس گرفته باشند و بعد از پاسخگویی به تماس،...