صندوق ارسال

ممکن است شما نیاز داشته باشید تا تمامی پیام های ارسالی خودتان را مشاهده کنید. داشتن آرشیوی از این پیام ها برای همگان مفید بوده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در صندوق ارسالی خودتان می توانید تمامی پیام هایی که برای دیگران ارسال کرده اید را به همراه جزئیات مشاهده کنید. در این مشاهده نیز می توانید تمامی پیام ها را ویرایش و یا حذف کنید.

آیا این پاسخ مفید بود؟

 چاپ این مقاله

خوانده شده

پیام های پیش فرض پیامک

مسلما داشتن آرشیوی از پیام های پیش فرضی که بیشتر در شرکت شما استفاده می شوند دارای اهمیت می باشد....

پروفایل کاربری

تمامی افرادی که به سیستم دسترسی دارند دارای نام کاربری و رمز عبور مخصوص به خود هستند که به کمک آن...

ارسال پیام صوتی

ممکن است برای شما اتفاق افتاده باشد که با شماره شما تماس گرفته باشند و بعد از پاسخگویی به تماس،...

ارسال پیامک

شاید شما نیاز داشته باشید تا برای مشتری و یا شماره ی خاصی پیامک حاوی اطلاعات شرکت و یا شماره حساب...

داشبورد

هر سامانه ویپ در مرکز تلفن ویپ ایران دارای یک پنل داشبورد است که می تواند برای هر کاربر یا کارمند...