سرشماره 9101 و 9130 و 9109
با قابلیت تلفن گویا و تماس دوطرفه بر روی اینترنت ایران
 • Product 1

  سرویس حداقلی خط تلفن اینترنتی 99
  • ويژگي هاي کاربردي   • اتصال به تلفن گويا دارد


   • صف تماس دارد


   • ضبط تماس ندارد


   • انتقال تماس دارد

   قيمت   • مالکيت خط 200هزار تومان

    يکبار پرداخت

   • قابلیت تماس همزمان

    قابل افزایش

   • سرور اشتراکي

    رايگان

   • هر داخلی یا کاربر

    ماهیانه50هزارتومان

  ماهانه
  ریال500,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  سرویس برنزی خط تلفن اینترنتی 99
  • ويژگي هاي کاربردي   • اتصال به تلفن گويا دارد


   • صف تماس دارد


   • ضبط تماس ندارد


   • انتقال تماس دارد

   قيمت   • مالکيت خط 200هزار تومان

    يکبار پرداخت

   • قابلیت تماس همزمان

    قابل افزایش

   • سرور اشتراکي

    رايگان

   • هر داخلی یا کاربر

    ماهیانه35هزارتومان

  ماهانه
  ریال350,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  سرویس نقره ای خط تلفن اینترنتی 99
  • ويژگي هاي کاربردي   • اتصال به تلفن گويا دارد


   • صف تماس دارد


   • ضبط تماس دارد


   • انتقال تماس دارد

   قيمت   • مالکيت خط 200هزار تومان

    يکبار پرداخت

   • قابلیت تماس همزمان

    قابل افزایش

   • سرور اختصاصی10GB

    ماهیانه165هزار تومان

   • هر داخلی یا کاربر

    ماهیانه35هزارتومان

  ماهانه
  ریال2,650,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  سرویس طلایی خط تلفن اینترنتی 99
  • ويژگي هاي کاربردي   • اتصال به تلفن گويا دارد


   • صف تماس دارد


   • ضبط تماس دارد


   • انتقال تماس دارد

   قيمت   • ماژول ربات هوشمند الو021

    فرمان صوتی

   • قابلیت تماس همزمان

    قابل افزایش

   • سرور اختصاصی40GB

    ماهیانه390هزار تومان

   • هر داخلی یا کاربر

    ماهیانه35هزارتومان

  ماهانه
  ریال4,150,000/mo
  سفارش دهید